Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

  • २०७६/१०/३ गते भारतको वनबसामा कैलाली तथा कञ्चनपुरका CDO र भारतका DM समेतका अधिकारीहरू बिच नेपाल-भारत सीमा बैठक सम्पन्न ।

  • २०७६/१०/३ गते भारतको वनबसामा कैलाली तथा कञ्चनपुरका CDO र भारतका DM समेतका अधिकारीहरू बिच नेपाल-भारत सीमा बैठक सम्पन्न ।

  • २०७६/१०/३ गते भारतको वनबसामा कैलाली तथा कञ्चनपुरका CDO र भारतका DM समेतका अधिकारीहरू बिच नेपाल-भारत सीमा बैठक सम्पन्न ।

  • २०७६/१०/३ गते भारतको वनबसामा कैलाली तथा कञ्चनपुरका CDO र भारतका DM समेतका अधिकारीहरू बिच नेपाल-भारत सीमा बैठक सम्पन्न ।

  • २०७६/१०/३ गते भारतको वनबसामा कैलाली तथा कञ्चनपुरका CDO र भारतका DM समेतका अधिकारीहरू बिच नेपाल-भारत सीमा बैठक सम्पन्न ।

यज्ञराज बोहरा (9858427777)
यज्ञराज बोहरा (9858427777)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हिरालाल चौधरी
हिरालाल चौधरी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता) 9858426666

शिवराज जोशी
शिवराज जोशी

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9851073529

यादव बहादुर भण्डारी (9858421112)
यादव बहादुर भण्डारी (9858421112)

प्रशासकीय अधिकृत

मीना जोशी (9848422080)
मीना जोशी (9848422080)

प्रशासकीय अधिकृत


यज्ञराज बोहरा (9858427777)
यज्ञराज बोहरा (9858427777)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हिरालाल चौधरी
हिरालाल चौधरी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता) 9858426666

शिवराज जोशी
शिवराज जोशी

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9851073529

यादव बहादुर भण्डारी (9858421112)
यादव बहादुर भण्डारी (9858421112)

प्रशासकीय अधिकृत

मीना जोशी (9848422080)
मीना जोशी (9848422080)

प्रशासकीय अधिकृत