Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 यज्ञराज बोहरा (9858427777) यज्ञराज बोहरा (9858427777) प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858427777
yrbohara1@gmail.com
2 हिरालाल चौधरी हिरालाल चौधरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858426666
3 शिवराज जोशी शिवराज जोशी प्रशासकीय अधिकृत 9851073529
email-1073529@gmail.com
4 यादव बहादुर भण्डारी (9858421112) यादव बहादुर भण्डारी (9858421112) प्रशासकीय अधिकृत 9848435398
5 मीना जोशी (9848422080) मीना जोशी (9848422080) प्रशासकीय अधिकृत 9848422080
6 राममूर्ती सिंह राममूर्ती सिंह नायब सुब्बा स्थानीय प्रशासन शाखा 9848581880
murtiram121@gmail.com
7 रामजी प्रसाद ज्ञवाली रामजी प्रसाद ज्ञवाली नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9865674025
8 तारा प्रसाद जोशी तारा प्रसाद जोशी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9865687872
9 कृष्ण राज जाेशी कृष्ण राज जाेशी नायब सुब्बा नागरिकता प्रतिलिपि शाखा 9848457979
10 मोहन देव जोशी मोहन देव जोशी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9868857642
11 बीरराम ताम्राकार बीरराम ताम्राकार नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9749506418
birutamrakar2015@gmail.com
12 दुर्गा दत्त पन्त दुर्गा दत्त पन्त नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9849205006
ddatt62@gmail.com
13 टिकेन्द्र प्रसाद भट्ट टिकेन्द्र प्रसाद भट्ट नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा/कर्मचारी प्रशासन/संघसंस्था 9849285302
bhatta.tikendra@gmail.com
14 इश्वर दत्त जोशी इश्वर दत्त जोशी नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9858422681
15 यदुप्रशाद पौडेल यदुप्रशाद पौडेल लेखापाल लेखा शाखा 9848745765
yadupaudel65@gmail.com
16 मनाेज बहादुर चन्द मनाेज बहादुर चन्द कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता प्रतिलिपि शाखा 9848713286
mnozchan@gmail.com
17 अम्मर बहादुर बिष्ट अम्मर बहादुर बिष्ट कम्प्यूटर अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9865749660
bistammar123@gmail.com
18 शान्ति कुमारी उपाध्याय शान्ति कुमारी उपाध्याय कम्प्यूटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा 9848482079
shantiu57@gmail.com
19 कल्लु राम राना कल्लु राम राना खरिदार नागरिकता शाखा 9848486924
kallurana@gmail.com
20 ज्ञानेन्द्र ओझा ज्ञानेन्द्र ओझा खरिदार प्रसाशन शाखा/कर्मचारी प्रशासन/संघसंस्था 9858425633
gyannnozha@gmail.com
21 द्राेपती चटाैत द्राेपती चटाैत खरिदार राहदानी शाखा 9848714063
22 गणेश दत्त भट्ट गणेश दत्त भट्ट खरिदार नागरिकता प्रतिलिपि शाखा 9848672243
23 निरज कुमार पन्त निरज कुमार पन्त सहायक कम्प्यूटर अपरेटर मुद्दा शाखा 9848765744
nirajppant@gmail.com
24 धर्म बहादुर सिंह धर्म बहादुर सिंह हलुका सवारी चालक 9868582211
25 धन बहादुर तामाङ्ग धन बहादुर तामाङ्ग हलुका सवारी चालक 9869413775
26 दिपक राज बाेहरा दिपक राज बाेहरा कार्यालय सहयोगी 9848680322
27 दिपक भट्ट दिपक भट्ट कार्यालय सहयोगी 9868432908
28 रबिन्द्र जोशी रबिन्द्र जोशी कार्यालय सहयोगी 9868456395
29 पशुपती चन्द पशुपती चन्द कार्यालय सहयोगी 9865691928
30 सेवा लाल राना सेवा लाल राना कार्यालय सहयोगी 9867413775