Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाको विवरण कागजातहरु प्रक्रियाहरु
1

बंशजको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्य

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तारा प्रसाद जोशी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

 स्थानिय तहबाट प्रमाणित अनुसुचि १
बाबु/आमा
पतिको नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
जन्मदर्ता
विवाहदर्ता
बुवा, आमा, पती, जेठाजु, ससुससुराको सनाखत
ठेगाना परिवर्तनको हकमा बसाइसराइ प्रमाण पत्र
जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
२ प्रति अटो साइजको फोटो


 

 

- स्थानिय तहबाट सिफारिस भएको अनुसूची १ र  अन्य कागजात सहित कोठा नं. ८ मा पेश गर्ने ।

2

कर्मचारीको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तारा प्रसाद जोशी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

गा.पा/न.पा.को वडा कार्यालयबाट प्रमाणित अनुसुचि
बुवाआमा
पतिको नागरिकताको फोटोकपि
विवाहदर्ता
बहाल रहेको कार्यालयको सिफारीस
सम्बन्धित कर्मचारीको सनाखत 


 

-

3

बैवाहिक अङ्गिकृत

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तारा प्रसाद जोशी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

प्रमाणित अनुसुचि ७ बमोजिम
पतिको नागरिकता प्रमाण पत्र
ववाहदर्ता
विदेशी नागरिकता प्रमाणपत्र त्यागेको कार्वाहीको पत्र र हुलाक रसिद
सनाखत प्रहरी सर्जमिन

-

4

अङ्गिकृत नागरिकता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० काे हुलाक टिकट 

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तारा प्रसाद जोशी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

प्रमाणित अनुसूची ७ बमोजिम
नाता प्रमाणित
बुवाआमा
पतिको नागरिकता प्रमाण पत्र्
स्थानीय निकायको सिफारीस
जन्मदर्ता
शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
विदेशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण


 

-

5

नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु.१३ को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा कृष्णराज जोशी ( नागरिकता अभिलेख भिडाउने 091- 526447) - नागरिकता प्रतिलिपि शाखा (कोठा नं - 9)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

स्थानीय निकायको सिफारीस
झुत्रो नागरिकता प्रमाण पत्र
अभिलेख नभएको हकमा जग्गाधनी प्र‍.प. वा मतदाता नामावली प्र.प.
केही नभएकाे भए अनुसूची १ समेत भरी सोही प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने


 

-

6

नाबालक परिचय पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु‍. १० काे हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा तारा प्रसाद जोशी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 8)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

स्थानीय निकायको सिफारीस
बुवा/आमाको नागरिकता प्रमाण पत्र
सनाखत
जन्मदर्ता
जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
फोटो ।


 

-

7

राहदानी आवेदन

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

० देखी १० बर्ष उमेर सम्मका लागी  रु‍. २५००।

१० बर्ष भन्दा बढी उमेरका लाग ी रु.५०००।

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा बीरराम ताम्राकार - राहदानी शाखा (कोठा नं - 14)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल
(अ) जिल्लाबाट राहदानी बनाउदा अावश्यक कागजाता

(क) कैलालीबाट जारी नागरिकताको हकमा 


Passport Application फाराम 
सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र


(ख) अन्य जिल्लाबाट जारी नागरिकताको हकमा 


Passport Application फाराम 
सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र
बसाई सराई प्रमाण पत्र वा स्थाई बसाेबास प्रमाणित पत्र
बिबाहदर्ता प्रमाण पत्र (बिबाहित महिलाको हकमा)


 

अा) काठमाडौँबाट राहदानी बनाउदा अावश्यक कागजाता

(क) कैलालीबाट जारी नागरिकताको हकमा 


जिल्लाबाट सिफारिश गर्ने फाराम 
सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र


(ख) अन्य जिल्लाबाट जारी नागरिकताको हकमा 


जिल्लाबाट सिफारिश गर्ने फाराम 
सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र
बसाई सराई प्रमाण पत्र वा स्थाई बसाेबास प्रमाणित पत्र
बिबाहदर्ता प्रमाण पत्र (बिबाहित महिलाको हकमा)

-

8

संघ संस्था दर्ता /नविकरण

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

दर्ता शुल्क रु.१०००।

नविकरण शुल्क आश्विन मसान्त भित्र रु.५००।  

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा टिकेन्द्र प्रसाद भट्ट (091-522353) - प्रसाशन शाखा/कर्मचारी प्रशासन/संघसंस्था (कोठा नं - 12)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल
अनुगमन प्रतिवेदन

-

9

पत्रपत्रिका दर्ता

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

दर्ता शुल्क रु.१०००।

 
 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा टिकेन्द्र प्रसाद भट्ट (091-522353) - प्रसाशन शाखा/कर्मचारी प्रशासन/संघसंस्था (कोठा नं - 12)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

निबेदन 
सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी

-

10

मुद्दा सम्बन्धी

लाग्ने समय

मुद्दाको अंग पुगेपछि

शुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा इश्वर दत्त जोशी - मुद्दा शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

ठाडो उजुरी निबेदन सहित पेश हुनुपर्ने
नागरिकता र पहिचान खुल्ने प्रमाण
अन्य मुद्धाको हकमा कानुनको रित पुर्याइ ।

-

11

भ्रष्टाचार सम्बन्धी

लाग्ने समय

अनुसन्धान प्रत्कृया पुरा भएपछि

शुल्क

रु. १० काे हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा इश्वर दत्त जोशी - मुद्दा शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

स्वयं आफुले कार्यालयमा उपस्थित भइ वा हुलाक
मौखिक जानकारी
टेलिफोन मार्फत उजुरी दिन सकिने सो उपर तत्काल अनुसन्धान गरीने

-

12

हातहतियार सम्बन्धी - नामसारी/ ईजाजत/ नविकरण

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा इश्वर दत्त जोशी - मुद्दा शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

भरुवा बन्दुक
१२ बोर
वृज लोडिङ्ग
खरिद विक्री नामसारी गर्न ना.प्र. प्रहरी चालचलन
हकदारको मन्जुरी र ईजाजत पत्र सहित निबेदन दिने

-

13

नामथर, जन्ममिति प्रमाणित र सिफारिस

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम मुर्ति सिंह (091-521302) - स्थानीय प्रशासन शाखा (कोठा नं - 11)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

निबेदन
सिफारीस
प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का, नागरिकता प्रमाण पत्र
पेन्सन पट्टा
परिचय पत्र र डिचार्ज सर्टिफिकेट लगायतका पुष्ट्याइएका कागजातहरु
नामथर, जन्ममिति फरक परेको पुष्ट्याइएका कागजातहरु


 

-

14

आदिवासी/ जनजाति/ मधेशी /दलित प्रमाणित

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम मुर्ति सिंह (091-521302) - स्थानीय प्रशासन शाखा (कोठा नं - 11)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

स्थानिय तहको सिफारिश
ना.प्र.प.को फोटोकपी
निबेदन

-

15

वादी परिचय पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन ।

शुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा इश्वर दत्त जोशी - मुद्दा शाखा (कोठा नं - 13)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

स्थानीय तहको सिफारिश
ना.प्र.प.को फोटोकपी
निबेदन

-

16

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन इकाई

लाग्ने समय

सोहि दिन

शुल्क

निःशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा अम्मर बहादुर बिष्ट - राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी युवराज कटेल

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति, 
नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्म मिति नखुलेको हकमा सो खुल्ने प्रमाण, 
नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित भन्दा फरक स्थायी ठेगाना भएमा बसाइँ सराई दर्ताको प्रमाणपत्र वा विवाह दर्ताको सक्कल प्रति, 
विवाहितको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा पति वा पत्नीको नाम उल्लेख नभएमा विवाह दर्ता प्रमाण पत्र सक्कल प्रति,
  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति, -
  • नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्म मिति नखुलेको हकमा सो खुल्ने प्रमाण, 
  • नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित भन्दा फरक स्थायी ठेगाना भएमा बसाइँ सराई दर्ताको प्रमाणपत्र वा विवाह दर्ताको सक्कल प्रति, 
  • विवाहितको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा पति वा पत्नीको नाम उल्लेख नभएमा विवाह दर्ता प्रमाण पत्र सक्कल प्रति,
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-12-12 04:59:56

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

Powered By: ProActive Developers