Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नागरिकता घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएकाे सम्बन्धमा

2075-08-23

2075-08-23


20181208_121351.jpg तस्बिर :

मिति २०७५।०८।२१ र २२ गते यस  जिल्लाको गोदावरी न.पा‍. का वडा न‌ं. १०,११ र १२ मा २‍(दूई) दिने नागरिकता घुम्ती शिविर संचालन गरिएया । उक्त घुम्ती शिविरमा जम्मा  ४७९ (महिना - २७१ जना र पुरुष - २०८ जना) लाई नागरिकताकाे प्रमाण पत्र वितरण गरियाे ।