Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

चुरे गा.पा.को सहजपुरमा नागरिकता घुम्ती शिविर स‌ंचालन गरिएकाे ।

2075-10-28

2075-10-28


20190209_113403(1)(2).jpg तस्बिर :

मिति २०७५।१०।२५ र २६ गते चुरे गा.पा.को सहजपुरमा नागरिकता घुम्ती सेवा संचालन गरिएकाे । उक्त घुम्ती शिविरमा जम्मा २९६ जना (पुरुष १२२ जना र महिला १७४ जना) लाई नेपाली ना.प्र.प. वितरण गरिएको छ । उक्त घुम्ती शिविरमा ७२ बर्षमा २ जना बृद्धहरु समेतलाई नागरिकता  दिइएकाे ।