Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

शिवराज जोशी

  • शिवराज जोशी

शिवराज जोशी


शिवराज जोशी
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल email-1073529@gmail.com
सम्पर्क 9851073529
ठेगाना धनगढी उपमहानगरपालिका 8, कैलाली
बहाल मिति २०७६ बैशाख २