Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (DDMC) को निर्णय

  • मिति २०७५।०८।२४ गते बसेकाे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (DDMC) काे निर्णय