Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

यादव बहादुर भण्डारी (9858421112)

  • यादव बहादुर भण्डारी (9858421112)

यादव बहादुर भण्डारी (9858421112)


यादव बहादुर भण्डारी (9858421112)
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9848435398
बहाल मिति २०७६ मंसिर ८