Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

मीना जोशी (9848422080)

  • मीना जोशी (9848422080)

मीना जोशी (9848422080)


मीना जोशी (9848422080)
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9848422080
बहाल मिति २०७७ भाद्र २५