Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

हिरालाल चौधरी

  • हिरालाल चौधरी

हिरालाल चौधरी


हिरालाल चौधरी
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9858426666
ठेगाना धनगढी उपमहानगरपालिका २ कैलाली
बहाल मिति २०७७ असार १