Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

सेवा निवृत्त हुनु भएका यस कार्यालयका ना.सु. श्री दत्तुराम पाण्डेयको विधाई (२०७६।०८।११)