Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालय चौमासिक प्रतिवेदन


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीकाे चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनहरु

१. आ.व. ०७५।७६ को प्रथम चौमासिक (श्रवाण-कार्तिक) काे प्रगति प्रतिवेदन                                         Download