Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्राप्त राहदानीको विवरण


मिति २०७६ कार्तिक १६ गते देखि २०७६ मंसिर १३ गतेसम्म राहदानीको लागि यस कार्यालयमा फाराम पेश गर्ने निवेदकहरुको राहदानी तयार भई राहादानी विभागबाट  यस कार्यालयमा आईसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता सहित निवेदक आफै स्वयम् राहदानी वुझ्न आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।