Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिकताकाे प्रगति प्रतिवेदन


  • २०७६  अषाढ महिनाको प्रगति ............................................... View 
  • २०७६  जेष्ठ महिनाको प्रगति ............................................... View
  • २०७६  बैशाख महिनाको प्रगति ............................................... View
  • २०७५  चैत्र महिनाको प्रगति ................................................ View
  • २०७५  फागुन महिनाको प्रगति ................................................ View
  • २०७५  माघ महिनाको प्रगति ................................................. View
  • २०७५ पौष महिनाको प्रगति ................................................... View
  • २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति ................................................. View