Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली


जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली

धनगढी कैलाली

सम्पर्क :- ०९१-५२११०१

फ्याक्स :- ०९१-५२२४६६

Email :- dao.kailali@gmail.com

Web :- daokailali.moha.gov.np