Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सूचना अधिकारीको -चाैमासिक प्रगति प्रतिवेदन


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीकाे सूचना अधिकारीकाे प्रतिवेदनहरु

 

१. आ.व. ०७५।७६ को प्रथम चौमासिक (श्रवाण-कार्तिक) काे प्रगति प्रतिवेदन                 Download