Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (DDMC) को निर्णय


  • मिति २०७५।०८।२४ गते बसेकाे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (DDMC) काे निर्णय


मिति जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (DDMC) को निर्णय विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-07-24 जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय
2 महिना अगाडी