Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यादब भण्डारी (9848435398)

  • यादब भण्डारी (9848435398)

यादब भण्डारी (9848435398)


यादब भण्डारी (9848435398)
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9848435398
बहाल मिति २०७६ मंसिर ८