Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शिवराज जोशी (9851073529)

  • शिवराज जोशी (9851073529)

शिवराज जोशी (9851073529)


शिवराज जोशी (9851073529)
प्रशासकीय अधिकृत

सूचना अधिकारी
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल email-1073529@gmail.com
ठेगाना धनगढी उपमहानगरपालिका 8, कैलाली
बहाल मिति २०७६ बैशाख २