Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मोहनराज जोशी (9858426666)

  • मोहनराज जोशी (9858426666)

मोहनराज जोशी (9858426666)


मोहनराज जोशी (9858426666)
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9858426666
ठेगाना दुर्गाथली गाउँपालिका बझाङ 4, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७६ बैशाख २२