Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सेवा निवृत्त हुनु भएका यस कार्यालयका ना.सु. श्री दत्तुराम पाण्डेयको विधाई (२०७६।०८।११)