Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्र.जि.अ.ज्यूबाट कार्यालयमा पद बहाली पछी पत्रकारहरु स‌ंग छलफल गर्नु हुँदै ।