Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली

धनगढी, कैलाली

 • प्रजिअज्यूबाट निर्माण अायाेजना अनुगमन

 • प्रजिअज्यूबाट निर्माण अायाेजना अनुगमन

 • प्रजिअज्यूबाट निर्माण अायाेजना अनुगमन

 • प्रजिअज्यूबाट निर्माण अायाेजना अनुगमन

 • Early Warning System, Kailali

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली


 • कार्यालयमा Free Wifi सञ्चालन

 • घुम्ती शिविरमा
  घुम्ती शिविरमा प्र.जि.अ.ज्यूद्वारा वृद्धलाई नागरिकता वितरण गर्नु हुँदै

 • घुम्ती शिविरमा
  घुम्ती शिविरमा प्र.जि.अ.ज्यूद्वारा वृद्धलाई नागरिकता वितरण गर्नु हुँदै


 • नागरिकता घुम्ती शिविर

सबै सूचना
सबै समाचार
बाबुराम श्रेष्ठ
बाबुराम श्रेष्ठ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जनक राज भट्ट
जनक राज भट्ट

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

यादव बहादुर भण्डारी
यादव बहादुर भण्डारी

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)


सबै सूचना
सबै समाचार
बाबुराम श्रेष्ठ
बाबुराम श्रेष्ठ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जनक राज भट्ट
जनक राज भट्ट

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

यादव बहादुर भण्डारी
यादव बहादुर भण्डारी

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)