नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कैलाली


  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली

 © सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय